Lees tijd:

Management op naaldhakken

Voor mannen en vrouwen

Met naaldhakken geven we aan dat leidinggevenden constant balanceren, soms op hun tenen lopen, soms wankelen en soms zelfs omvallen. Wij geloven dat lopen op naaldhakken te leren is.

De kredietcrisis is een keerpunt in ons denken over leiderschap. !Doen heeft de crisis aangegrepen om na te denken over hoe het anders zou moeten en hoe we sneller gewenste resultaten – zowel bedrijfsmatig als persoonlijk – kunnen realiseren.

Zowel de Angelsaksische- als het Rijnlandse wijze van bedrijfsvoering zijn duidelijk te kort geschoten en dat is in essentie terug te voeren op leiderschap en de wijze hoe we daarmee omgaan. De kloof tussen bestuur, management, besluitvorming en de dagelijkse operaties is groter dan ooit.

Een nieuw evenwicht vindt u terug in deze tiendaagse leergang die vier mensen geven met een lange staat van dienst in het trainersvak. Het is hun opvatting dat visie, lef en daadkracht managers overeind houden en zorgen voor een nieuwe balans.

De nieuwe balans

Het managen van een afdeling of van een belangwekkend bedrijfsonderdeel is een continue zoektocht naar een balans. Lange termijn denken botst vaak met korte termijn denken. Winst maken en maatschappelijk verantwoord ondernemen zijn frequent tegenpolen. Resultaatgericht aansturen lijkt op gespannen voet te staan met ‘people management’. Is een hedendaags leider nu meer een dirigent en richting-gever of een adviseur die oplossingsrichtingen aanreikt? En wat is de afstand tussen u en uw medewerkers?

Te dichtbij is niet goed, te veraf ook niet. Hoe vindt u een balans tussen het belang van uw afdeling en dat van andere afdelingen? Vrijheid, vertrouwen en verantwoordelijkheid geven zijn kernbegrippen van de Y generatie en daarmee van hedendaags leidinggeven. Afrekenen op resultaten evenzeer.

Leidinggeven is als lopen op naaldhakken. Het is een continu zoeken naar een balans tussen belangen, opvattingen en meningen van aandeelhouders, medewerkers en klanten. Een manager is een kameleon. Hij moet mee-kleuren met zijn omgeving wil hij kunnen functioneren.

Werkwijze

Het programma ‘Management op naaldhakken’ is een training van tien dagen verspreid over vijf modulen van twee dagen met tussenliggende avond. De training vergt een stevige investering van de deelnemers. Naast het volgen van de vijf modulen bestudeert men tussen de modulen de opgegeven literatuur, die men in boek- of artikelvorm krijgt. Vanaf de tweede dag gaan we ook met vaardigheden aan de slag, waarbij video opnames een belangrijke rol spelen. Leren door doen is een dominant motto. Naarmate de leergang vordert besteden we steeds meer aandacht aan persoonlijke vaardigheden.

Doelgroep

Leidinggevenden die meerdere jaren leidinggeven

Duur en tijden

De training bestaat uit vier modulen van telkens twee dagen (vier dagdelen).

Op elke eerste dag werken we van 10.00 tot 21.30 uur
Op elke tweede dag werken we van 9.00 uur tot 16.30 uur
Op de tussenliggende avond werken we door.
Daarom is het aan te bevelen te overnachten in het conferentieoord.

Plaats en data

Op aanvraag

Aantal deelnemers

8 - 12

Kosten

€ 800,- per dagdeel excl. btw