Lees tijd:

Sturen op resultaten en ontwikkeling

Deze training is gebaseerd op de drie gesprekken waaruit de performance management cyclus (PMC) bestaat. Dat zijn het plannings-, voortgangs- en beoordelingsgesprek. Naast uitleg van de cyclus staat vooral het oefenen met de drie gesprekken centraal. Het volgen van deze training is zinvol als men in uw bedrijf of instelling met een dergelijke aanpak werkt of dat van plan is organisatiebreed te gaan doen.

Uiteraard ontwikkelen we ook maatwerktrainingen, die volledig zijn afgestemd op uw systematiek.

Resultaten en competenties

De deelnemer heeft kennis van en inzicht in de performance management cyclus. Hij is in staat SMART resultaat- en ontwikkelingsafspraken te maken en de cyclus verder vorm en inhoud te geven. Hij is tevens in staat de gesprekken op een constructieve manier te voeren.

Te ontwikkelen competenties: luisteren, analytisch vermogen, coachen, motiveren, organiseren en samenwerken.

Inhoud

  • Het wat en waarom van de performance management cyclus
  • Het belang van resultaatgericht werken
  • Maken van resultaatafspraken (SMART)
  • De rol van competenties en hoe deze toe te passen in de PMC
  • Maken van afspraken over de ontwikkeling van competenties
  • Voorbereiding, opbouw en het voeren van de gesprekken
  • Objectiever leren beoordelen
  • Het beoordelen van competentieontwikkeling
  • De achtergrond en werkwijze van een POP.

Werkwijze

Na een korte uitleg van de PMC cyclus staat oefenen aan de hand van eigen cases met behulp van video opnames centraal. Discussies en het werken aan de hand van opdrachten completeren de training.

Doelgroep

Managers, leidinggevenden en teamleiders.

Duur en tijden

Twee dagen met tussenliggende avond
10.00 – 21.30 & 9.00 – 16.30

Plaats en data

Op aanvraag

Aantal deelnemers

8 - 12

Kosten

€ 700,- per dagdeel excl. btw