Lees tijd:

Team effectiviteit

Alleen in-company

Effectieve teams zijn succesvol in hun inter-persoonlijke communicatie; zij werken doelgericht, kunnen goed uit de voeten met hun verantwoordelijkheden en bevoegdheden, hebben een hoog probleemoplossend vermogen en kunnen omgaan met veranderingen. Een effectief team werkt kwalitatief goed samen en boekt goede resultaten. Als uw team in deze opzichten te wensen over laat, biedt deze training uitkomst.

Resultaten en competenties

Deelnemers hebben inzicht in hun persoonlijke voorkeurs-gedragsstijl en de voorkeurspatronen van het team. Ze weten wat ze willen veranderen en welke strategieën ze hiervoor willen gebruiken. Ze zijn in staat om acties te plannen die leiden tot een verbeterde communicatie en betere resultaten. Te ontwikkelen competenties: analyseren, zelfreflectie, bewustwording van de ander, samenwerken.

Inhoud

De Doen methode staat centraal in de training.

Vanuit waarden en behoeften streeft men in de interactie met anderen doelen na, die richtinggevend zijn voor gedrag. De !Doen® methode biedt een kader voor inzicht en ontwikkeling

Bestaande gedragsvoorkeuren per persoon
Voorkeurspatroon van het team
Vergelijking van het individuele profiel met het teamprofiel
Analyse van sterktes en zwaktes van het team in gunstige omstandigheden en in stress situaties
Stijlbepaalde gedragsvormen
Stijlbepaalde reacties op verandering
Ontwikkelingsstrategieën
Overbruggen van gedragsstijl verschillen
Actieplanning.

Werkwijze

De deelnemers vullen voorafgaand aan de training een vragenlijst in ter voorbereiding op de persoonlijke profielschets en het teamprofiel. De profielschetsen van de andere deelnemers dragen bij aan de bewustwording van elkaars stijl en het teampatroon. Men maakt zich de methode eigen met behulp van oefeningen.

Doelgroep

Teams of projectgroepen die kwalitatief beter willen samenwerken en betere resultaten willen boeken.

Duur en tijden

Minimaal drie dagen
van 9.30 – 17.00 uur

Plaats en data

Op aanvraag

Aantal deelnemers

In overleg

Kosten

€ 700,- per dagdeel excl. btw en verblijf