Lees tijd:

Motivatie

Motivatie verandert drastisch. Babyboomers laten zich door andere zaken motiveren dan de X generatie. De Y generatie wijkt daar weer vanaf en laat zich vooral motiveren door het krijgen van vrijheid en vertrouwen en het nemen van verantwoordelijkheid. Generatie-overstijgend is de vraag: Hoe krijgt u mensen in beweging? Wanneer bewegen ze vanuit zichzelf en wanneer bewegen ze in de richting waar uw organisatie blij mee is. Aan motivatie zitten twee kanten: de functie en de persoon. Als die twee zich tot elkaar aangetrokken voelen dan is de motivatie optimaal. Deze elementen vormen dan ook de kern van het programma.

Resultaten en competenties

Deelnemers hebben na afloop een scherper beeld van wat (hun) mensen motiveert en zijn in staat door hun wijze van communiceren daar beter op in te spelen.
Te ontwikkelen competenties: analytisch vermogen, inlevingsvermogen, luisteren en coachen

Inhoud

  • Wat motiveert uw medewerkers?
  • Hoelang vinden mensen een functie uitdagend?
  • Wat is het verschil tussen babyboomers, X-ers en Y-ers?
  • Hoe kan een leidinggevende inspelen op die verschillen? Luisteren, fundament om achter motivaties te komen
  • Wat motiveert uzelf (test)?
  • Hoe beïnvloedt u de motivatie van uw medewerkers?
  • Hoe kunt u taakinhouden wijzigen om werk uitdagend te houden?

Werkwijze

Discussies, uitwisselen van ervaringen, korte theoretische achtergronden en oefeningen (met behulp van video opnames) die inzicht bieden in eigen kwaliteiten zijn de gebruikte didactische werkvormen. Er is naslagmateriaal beschikbaar.

Doelgroep

Leidinggevenden die zich willen verdiepen in motivatie.

Duur en tijden

Eén dag van 9.30 tot 17.00 uur

Plaats en data

Op aanvraag

Aantal deelnemers

8 - 12

Kosten

€ 700,- per dagdeel excl. btw