Lees tijd:

Training on the job

Deze training is alleen in-company mogelijk.

Training on the job betekent opleiden op de werkplek. TOJ is typerend voor arbeidsorganisaties waarin het strikt volgens voorschriften uitvoeren van handelingen belangrijk is. TOJ is hét instrument voor het inwerken van medewerkers, voor interne bijscholing en om personeel breder en flexibeler inzetbaar te maken.

Ervaren medewerkers – praktijkopleiders – krijgen TOJ vaak als deeltaak. Het is niet vanzelfsprekend dat ze hun kennis en vaardigheden op een adequate manier op anderen kunnen overdragen. Daarom is het van belang dat de praktijkopleider zich instructie- en begeleidingsvaardigheden eigen maakt. Het resultaat is een plezieriger leerproces, een kortere opleidingstijd, minder kosten en betere leerresultaten.

Resultaten en competenties

De deelnemer kan een opleidingsplan maken. Hij kan methodisch kennis en vaardigheden overdragen, toepassingsopdrachten ontwikkelen en leerresultaten toetsen. Te ontwikkelen competenties: planmatig opleiden, taakanalyses maken, didactische- en begeleidingsvaardigheden.

Inhoud

 • Opstellen van het leerplan
 • Afstemmen van het leerplan op de betrokkenen
 • Het model didactische analyse
 • Voorbereiden van de instructie
 • Geven van de instructie
 • Motiveren
 • Vragen stellen
 • Feedback geven op leerresultaten
 • Formuleren van toepassingsopdrachten
 • Voeren van een begeleidingsgesprek
 • Toetsen van leerresultaten.

Werkwijze

In de training passen we de aangeboden theorie direct toe in praktijk-oefensituaties. Deelnemers werken met eigen cases, materiaal en materieel. Waar mogelijk oefenen we op de werkvloer. Bij individuele oefensituaties maken we soms gebruik van video opnames. Elke deelnemer geeft tijdens de laatste dag een complete proefinstructie.

Doelgroep

Mensen die naast hun hoofdwerkzaamheden een opleidingstaak hebben.

Duur en tijden

In overleg van 2 tot 5 dagen.

Plaats en data

Op aanvraag

Aantal deelnemers

Maximaal 10

Kosten

€ 700,- per dagdeel excl. btw en verblijf