Lees tijd:

Presentatie technieken

Een boodschap (product, dienst of advies) kan nog zo goed zijn, als de wijze waarop u de boodschap brengt niet goed is, bereikt u niets. Hoe maakt u uw toehoorders (collega’s of klanten) net zo enthousiast als uzelf? Hoe krijgt u ze in beweging en hoe zorgt u dat u uw doel bereikt? De training “presentatietechnieken” biedt uitkomst.

Resultaten en competenties

De deelnemer weet aan welke vereisten een presentatie moet voldoen. Hij brengt daarin een heldere structuur aan. De deelnemer kent zijn sterke en zwakke punten als het op presenteren aankomt en heeft handvatten gericht op het verbeteren van zijn presentatievaardigheden. De deelnemer weet hoe hij PowerPoint als presentatiemedium kan inzetten.

Te ontwikkelen competenties: durf, zelfvertrouwen, zelfbeheersing, overtuigingskracht, analytisch vermogen, klantgerichtheid en mondelinge uitdrukkingsvaardigheid.

Inhoud

  • Formuleren van een helder doel
  • Inleven in de verwachtingen van uw publiek
  • Structuur aanbrengen
  • Hoofd- en bijzaken onderscheiden
  • Boeiend spreken
  • Eye brain control
  • Contact maken en houden met uw publiek
  • Spreekangst de baas zijn
  • Non verbaal gedrag
  • Het gebruik van hulpmiddelen

Werkwijze

In de training staat oefenen en doen centraal. Iedereen bereidt vooraf een presentatie voor aan de hand van een manual. Voorbeeld DVD’s en korte theoretische onderbouwingen completeren het geheel.

Bekijk product

Doelgroep

Iedereen die presentaties geeft.

Duur en tijden

Twee dagen met tussenliggende avond
10 – 21.30 & 9.00 – 16.30

Plaats en data

Op aanvraag

Aantal deelnemers

8 - 10

Kosten

€ 700,- per dagdeel excl. btw