Lees tijd:

Persoonlijke effectiviteit

U wilt zichzelf blijven en uw kwaliteiten ontwikkelen? U wilt niet alleen aan doelen denken, u wilt ze vooral bereiken? U wilt prettiger en effectiever communiceren met uw omgeving in voor u gunstige omstandigheden én in stress situaties? U wilt weten hoe u effectiever kunt omgaan met uw eigen gevoeligheden en die van anderen? Dan is dit de training waarin u dat leert.

Resultaten en competenties

De deelnemer is zich bewust van zijn persoonlijke voorkeursgedragsstijl en het effect daarvan op anderen in gunstige omstandigheden én in stress situaties. Hij (her)kent de voorkeursstijl van anderen en weet hoe hij in de communicatie effectiever op de ander kan aansluiten. De deelnemer heeft inzicht in strategieën om de eigen voorkeursstijl te ontwikkelen en effectiever in te zetten.

Te ontwikkelen competenties: analyseren, zelfreflectie, aansluiten op de ander.

Inhoud

De !Doen methode staat centraal in de training. !Doen staat voor: vanuit waarden en behoeften streeft men in de interactie met anderen doelen na die richtinggevend zijn voor gedrag. De !Doen methode biedt een kader voor inzicht en ontwikkeling

  • Basis oriëntaties
  • Hoe ziet uw profiel eruit?
  • Productief en contraproductief stijlgebruik in gunstige omstandigheden en in stress situaties
  • Stijlbepaalde gedragsvormen
  • Ontwikkelingsstrategieën
  • Overbruggen van gedragsstijl verschillen

Werkwijze

Deelnemers vullen voorafgaand aan de training een vragenlijst in ter voorbereiding op de persoonlijke profielschets. De profielschetsen van de overige deelnemers dragen bij aan herkenning van de verschillende stijlen en verhogen het realiteitsgehalte. Men maakt zich de methode eigen m.b.v. oefeningen.

Doelgroep

Managers, Leidinggevenden en Functionarissen die meer inzicht willen krijgen in hun persoonlijke gedragsstijl en effectiever willen aansluiten op de ander.

Duur en tijden

3 losse dagen
van 9.30 tot 17.00 uur

Plaats en data

Op aanvraag

Aantal deelnemers

8 - 10

Kosten

€ 700,- per dagdeel excl. btw