Inspirerend leiderschap

Inspirerend leiderschap

Inspirerend leiderschap is het vermogen eigen en andermans potentieel te bevrijden om buitengewone en nieuwe mogelijkheden te realiseren. Inspiratie begint bij het contact maken met je eigen essentie, de innerlijke vonk. Een inspirerend leider werkt vanuit de...
Management op naaldhakken

Management op naaldhakken

Voor mannen en vrouwen Met naaldhakken geven we aan dat leidinggevenden constant balanceren, soms op hun tenen lopen, soms wankelen en soms zelfs omvallen. Wij geloven dat lopen op naaldhakken te leren is. De kredietcrisis is een keerpunt in ons denken over...
Motivatie

Motivatie

Motivatie verandert drastisch. Babyboomers laten zich door andere zaken motiveren dan de X generatie. De Y generatie wijkt daar weer vanaf en laat zich vooral motiveren door het krijgen van vrijheid en vertrouwen en het nemen van verantwoordelijkheid....
Team effectiviteit

Team effectiviteit

Alleen in-company Effectieve teams zijn succesvol in hun inter-persoonlijke communicatie; zij werken doelgericht, kunnen goed uit de voeten met hun verantwoordelijkheden en bevoegdheden, hebben een hoog probleemoplossend vermogen en kunnen omgaan met veranderingen....
Project Management

Project Management

Alleen in-company Managers, staffunctionarissen en medewerkers zijn regelmatig betrokken bij projecten en innovaties. Projectteams komen meestal voort uit verschillende afdelingen. De uitdaging om een overeengekomen projectresultaat goed voor te bereiden en te...